Aktualności

Zmiany w przepisach w roku 2020

 • Dz. U. poz. 79 z dn. 17.01.2020r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji
 • Dz. U. poz. 110 z dn. 24.01.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Dz. U. poz. 154 z dn. 31.01.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Dz. U. poz. 241 z dn. 14.02.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 717 z dn. 22.04.2020r. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
 • Dz. U. poz. 899 z dn. 21.05.2020r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
 • Dz. U. poz. 900 z dn. 21.05.2020r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o tachografach
 • Dz. U. poz. 1155 z dn. 30.06.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1479 z dn. 28.08.2020r. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
 • Dz. U. poz. 1517 z dn. 03.09.2020r. Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zagrożenie oprogramowaniem typu ransomware

Według raportów firm zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym oraz produkcją oprogramowania antywirusowego, w ostatnich miesiącach w Polsce wzrasta liczba ataków z użyciem oprogramowania typu ransomware (ransom (ang.) - okup).
Jednym z przedstawicieli tego gatunku jest program o wdzięcznej nazwie "locky". Po uzyskaniu dostępu do komputera ofiary atakuje on ważne dla użytkownika pliki (dokumenty, zdjęcia, filmy i niestety również bazy danych). Zainfekowany plik ma nazwę zmienioną na ciąg 32 losowych znaków z rozszerzeniem .locky oraz zawartość jego zostaje zaszyfrowana z użyciem algorytmów AES-128 oraz RSA-2048.
Program pozostawia na komputerze plik tekstowy z informacją o dokonanych zmianach i adresem tzw. dark web, gdzie użytkownik znajdzie instrukcje jak odzyskać swoje pliki. Pod tymi adresami znajduje się zwykle żądanie przelewu 0,5-1BTC (BTC = bitcoin, kryptowaluta, której kurs w momencie pisania tej informacji wynosi wg money.pl 415 USD/BTC).
Nie muszę chyba dodawać, że użytkownik nie ma żadnej gwarancji na otrzymanie klucza po zapłaceniu okupu.

Zdarzyły się już przypadki SKP zaatakowanych tym oprogramowaniem.
Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, zalecamy:

 1. Regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego
 2. Szczególną ostrożność przy odbieraniu poczty elektronicznej z załącznikami
 3. Nie uruchamianie pod żadnym pozorem makr w nieczytelnych dokumentach dostarczonych mailem
 4. Regularne, częste tworzenie kopii zapasowej programu do badań technicznych na zewnętrznych nośnikach danych (CD, pamięci USB, serwery, chmury itp.)

Zmiany w programie "Tuvpol dla SKP

Aktualna wersja 9.00.31

Aktualizacja zawiera zmiany związane z wejściem w życie, od dnia 4 października 2020r., przepisów zobowiązujących SKP do zwrotu dokumentu zatrzymanego wcześniej elektronicznie przez OKRD, jak również wprowadza nowe funkcje przydatne w realizacji zadań na Stacji Kontroli Pojazdów.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90031.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.29.
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 31 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp31 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

 

Poprzednia wersja 9.00.29

Nowa wersja programu zawiera wiele nowych funkcji będących wynikiem licznych rozmów i postulatów zgłaszanych przez diagnostów.
Do najważniejszych można zaliczyć:
- prowadzenie terminarza z umówionymi wizytami na badania techniczne pojazdów z funkcją wysyłania wiadomości SMS z przypomnieniem o umówionej wizycie,
- możliwość wysyłania wiadomość SMS do wszystkich klientów SKP (np. wiadomości okolicznościowe lub informacje o akcjach marketingowych),
- możliwość pobierania danych ze słownika homologacji pojazdów CEPiK,
- szybki dostęp do formularza niezgodności,
- przeliczanie mas z kg na lb i odwrotnie również na formularzu dokumentu identyfikacyjnego pojazdu

BARDZO WAŻNE!
Dodatkowo aktualizacja ta dokona zmiany adresacji dostępu do usługi CEP  dla tych SKP, które nie przeszły jeszcze na nową adresację.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura CEPiK w Ministerstwie Cyfryzacji „stara” usługa dostępu do CEP (na endpoint SKP2) przestanie być dostępna
w dniu 15 maja 2020 r.
W przypadku, gdy SKP nie zaktualizuje oprogramowania, a tym samym nie przełączy się na nową usługę do 15.05.2020r., NIE BĘDZIE MIAŁA MOŻLIWOŚCI POBIERANIA I PRZESYŁANIA DANYCH DO CEP.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90029.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.27.
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 29 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp29 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

Poprzednia wersja 9.00.27

Ta aktualizacja przeznaczona jest dla WSZYSTKICH użytkowników, zarówno tych, którzy zainstalowali już zmiany związane z wprowadzeniem „Ustawy licznikowej” opublikowane w wersji 9.00.26, jak i tych, którzy jeszcze tego nie wykonali. Uwzględnia ona korekty w sposobie wysyłania badań do CEP wykonane po stronie centralnej jak również użyteczne zmiany wykonane w oprogramowaniu. Zaimplementowano również nowy wzór „Sprawozdania z pobranych opłat ewidencyjnych” zgodny z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji D.U. z 31 grudnia 2019 r. poz. 2546.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90027.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.25. (Jeżeli SKP dotychczas nie zainstalowała oprogramowania w wersji 9.00.26, to NIE MUSI tego robić. Wystarczy pobranie i zainstalowanie programu w wersji 9.00.27.)
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.
Po aktualizacji NIE jest wymagane wykonywanie operacji Odbudowy i Indeksowania bazy danych.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 27 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp27 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

Poprzednia wersja 9.00.26

Nowa wersja programu jest odpowiedzią na wejście w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym związanych z przeciwdziałaniem procederowi manipulowania licznikiem pojazdu. Od tego dnia w centralnej ewidencji pojazdów będą gromadzone dane o wymianie licznika pojazdu i odczycie jego wskazania po wymianie oraz dane o odczycie licznika w czasie kontroli drogowej. Oprogramowanie BATECH zostało dostosowane do współpracy z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów w zakresie obsługi nowych procesów.

Szczegółowe czynności diagnostów związane z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokość opłaty z tym związanej zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury D.U. z 11 grudnia 2019 r. poz. 2390.

Opis wszystkich nowych funkcji programu został umieszczony w pliku CoNowego90026.pdf, który kopiowany jest na pulpit użytkownika w czasie procesu aktualizacji.

Aktualizacja przeznaczona dla posiadaczy programu w wersji min. 9.00.25
Posiadaczy starszych wersji prosimy o kontakt PRZED próbą instalacji tej aktualizacji.

UWAGA
Aktualizacja została podzielona na dwie części: dla wersji jednostanowiskowej i stanowiska głównego wersji wielostanowiskowej oraz komponent dla dodatkowych stanowisk wersji wielostanowiskowej

 Aktualizacja do pobrania:
 { pobierz service pack 26 } aktualizacja dla stanowiska głównego
 { pobierz  sp26 multi } komponent dla stanowisk dodatkowych wersji wielostanowiskowej

 

Akty prawne dla SKP

Akty Prawne dla SKP 1983-2004r.

Akty Prawne dla SKP 2005r.

Akty Prawne dla SKP 2006-2013r.

Akty Prawne dla SKP 2014r.

Akty Prawne dla SKP 2015r.(uwaga duży plik: 125MB)

Akty Prawne dla SKP 2016r.

Akty Prawne dla SKP 2017r. (uwaga duży plik: 100MB)

Akty Prawne dla SKP 2018r.

Akty Prawne dla SKP 2019r.