Informacje o recertyfikacji

Jednostka certyfikująca TÜV Thüringen e.V. chciałby przedstawić kilka uwag dotyczących okresu ważności Państwa nowego certyfikatu, który zostanie Państwu wydany po pozytywnie zakończonej ponownej procedurze certyfikacji.

Ogólnie, audit recertyfikujący musi być przeprowadzony w okresie ważności istniejącego certyfikatu. W celu zapewnienia ciągłości certyfikacji bez przerwy dla kolejnych 3 lat, wydanie przez jednostkę certyfikującą TÜV Thüringen e.V. decyzji o certyfikacji musi odbyć się w okresie ważności istniejącego certyfikatu.

Zalecamy naszym Klientom, aby audit recertyfikujący był przeprowadzony co najmniej na 2 miesiące przed wygaśnięciem ważności obecnego certyfikatu. Powinien też być brany pod uwagę czas na wdrożenie ewentualnych działań korygujących. Przedterminowe przeprowadzenie i zakończenie ponownej certyfikacji w okresie ważności obecnego certyfikatu zapewni ciągłość certyfikacji bez przerwy na kolejne 3 lata .

W celu lepszego zrozumienia chcielibyśmy zwrócić uwagę jakie następstwa może mieć terminowe lub opóźnione przeprowadzenie auditu:

  1. Przeprowadzenie auditu recertyfikującego i wydanie decyzji o certyfikacji przed wygaśnięciem ważności certyfikatu prowadzą do ciągłości certyfikacji i do wydania kolejnego certyfikatu na 3 lata, licząc od daty wygaśnięcia poprzedniego certyfikatu.

  2. W przypadku przeprowadzenia recertyfikacji w okresie ważności certyfikatu, ale wydaniu decyzji o certyfikacji po okresie ważności certyfikatu, spójność certyfikacji bez przerwy nie może być zapewniona. Z tego powodu czas pomiędzy wygaśnieciem obecnego certyfikatu i wydaniem decyzji o certyfikacji jest dla Państwa okresem bez ważnego certyfikatu. Nowy certyfikat, ze skróconym okresem ważności jest ważny od momentu wydania decyzji o certyfikacji do daty ważności obecnego certyfikatu (dzień i miesiąc + 3 lata).

  3. Przeprowadzenie auditu w celu przedłużenia ważności certyfikatu po upływie ważności istniejącego certyfikatu nie jest możliwe przy nakładach i kosztach wyliczonych dla recertyfikacji. Jeśli audit recertyfikujący bedzie przeprowadzany po wygaśnięciu aktualnego certyfikatu, wówczas musi być on przeprowadzony tak jak nowa certyfikacja, z odpowiednio wyższymi nakładami i kosztami.

 

 

Jeśli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z nami:

Przedstawicielstwo w Polsce Jednostki Certyfikującej TÜV Thüringen e. V przy TÜVPOL Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53 - 332 Wrocław
POLSKA
tel.: +48 71/332 76 51